van Osenbrugges (in various spellings)
in Rijswijk church books from 1638-1811

copied from: RIJKSARCHIEF IN GELDERLAND

LIJST VAN NAMEN VAN PERSONEN VERMELD IN
DOOP, (ONDER)TROUW-, PROCLAMATIE, EN LIDMATENBOEKEN
VAN DE NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Rijswijk en Ravenswaaij
(gem. Maurik, in Nederbetuwe)
1638-1667

Rijswijk
1668-1811

en van de Burgerlijke Overheid van Rijswijk
1796-1811

This is from a 379 page report, found on familysearch.org:
Netherlands, Gelderland, Church Records, Alle Gezindten, Rijswijk

We have only copied the (van) Osenbrugge names in many different spellings,
resulting in an 11 page slideshow. We did not include names like Hendrik Aertsen etc.

 

vanosnabrugge.org